Техническое обследование объекта пострадавшего в результате вооруженной агрессии россии против Украины

ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12 квітня 2017 р. № 257 "Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва"  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D0%BF/sp:max50:nav7:font2#n8